Системи за детайлно производствено планиране

Продуктовото портфолио SIMATIC IT Preactor AS предоставя функционалност за разрешаване на сложни задачи в производственото планиране с фокус върху ограничения, наложени от материали и ресурси.

Системи за управление на производствени процеси

MES (Manufacturing Execution System) предоставя информация за оптимизация на производствените дейности от пускането на поръчка до завършено производство.

Бизнес анализи

Business intelligence (BI) решенията предоставят множество възможности за създаване на бизнес модели и справки за нуждите на ръководството и крайните потребители на база събраната информация от производството.

Продуктово конфигуриране и управление на инструменти

Специализираните системи, разработени от СМАРТАПС - Продуктов конфигуратор, Управление на инструменти и Downtime monitoring - са лесни за ползване решения в ежедневната производствена дейност.