Успешни проекти – Алкомет АД

„СмартАпс“ изпълни успешно проект за внедряване на системи за производствено планиране и управление на изпълнението на производствените процеси в „Алкомет“ АД За „Алкомет“ АД “Алкомет” АД, град Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията