Author: admin

Успешни проекти – Алкомет АД

„СмартАпс“ изпълни успешно проект за внедряване на системи за производствено планиране и управление на изпълнението на производствените процеси в „Алкомет“ АД

За „Алкомет“ АД

“Алкомет” АД, град Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти. Предприятието има над 35-годишен опит в областта на цветната металургия и се нарежда сред 100-те най-добри български компании по приходи от дейността.

Защо търсят специализирани решения за производството?

През последните години дружеството има за цел да реализира мащабна инвестиционна програма, в резултат на която да повиши обема на произведената и реализирана продукция. Предприятието търси начин за максимално използване на капацитета на производственото оборудване, с което разполага – леярен, валцов и пресов цех. За реализирането на тези цели е необходимо използване на съвременни информационни системи и технологии от Industry 4.0.

Как „СмартАпс“ помага за реализацията?

Специалистите от „СмартАпс“ проектират цялостна стратегия за внедряване на специализирани софтуерни решения за ефективно управление на производствените процеси, която обвързва реализацията на проекта с измерими показатели за оценка. Обхванати са всички дейности по планиране, производство и управление на качеството.  Първият етап на проекта, реализиран от „СмартАпс“, започва с пресов цех и част от леярната.

Поетапно  са внедрени решение за детайлно производствено планиране – SIT Preactor AS, продукт на Siemens Industry Software, както и система за управление на производствените процеси – SmartApps MES (manufacturing execution system), разработена от екипа на „СмартАпс“. Част от цялостната стратегия за управление и оптимизация на производствените мощности са решения, също проектирани от развойния екип на СмартАпс – SmartApps DMS за управление на жизнения цикъл на матриците, Конфигуратор и Order Management/ MRP. Конфигураторът помага за изчисляване на всички параметри на производствения процес и определяне на технологичния маршрут на продуктите на база специфични клиентски изисквания. Order Management/ MRP предоставя инструменти за създаване и управление на производствени поръчки за обезпечаване на възникнало търсене.

Изградена е интеграция на всички системи с използваната в предприятието SCADA система Siemens WinCC, което осигурява лесно отчитане на производствените процеси, консистентност на данните и минимизиране на рисковете от грешки. Реализираните решения предоставят множество средства за анализи, базирани на възможностите на Power BI.