СМАРТАПС внедрява Business intelligence (BI) специализирани софтуерни инструменти, които позволяват трансформирането на неструктурирани данни в детайлни справки и анализи. BI приложенията обработват огромни обеми информация, за да подпомогнат идентифицирането и използването на всяка нова бизнес възможност. BI позволява създаването на цялостна бизнес стратегия, което гарантира значително конкурентно предимство и дългосрочна стабилност на пазара.