УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

MES (Manufacturing Execution System) решението предоставя информация за оптимизация на производствените дейности от пускането на поръчка до завършено производство. Това е детайлно, гъвкаво и модулно решение, което покрива четири функционални области:  Производство, Управление на материалите, Контрол на качеството и Поддръжка. Основната задача на  MES е да управлява и наблюдава завода …

ДЕТАЙЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Opcenter (Preactor) AS е продукт на Siemens, който допълва възможностите на ERP системите и се използва за оптимално планиране на производството в реално време, на базата на предварително дефинирани правила и с отчитане на ограничения. Opcenter AS дава възможност да се създават производствени планове в цеха, за смяната или за седмицата, да се …