Компетенции

Нашата основна компетентност е свързана с познаване на  бизнес процесите в организацията. Стремежът ни е да разработваме и внедряваме съвременни принципи за управление на организациите.

Експертизата на компанията е съсредоточена върху ефективни системи за управление и оптимизация на процесите, използвайки иновативни софтуерни решения. В основата на успеха при реализирането на проекти в областта на детайлното производствено планиране са задълбочените познания и опит на екипа на СМАРТАПС в производствените процеси – както стандартните процеси в множество индустрии, така и изключенията, типичните слаби места и ежедневните проблеми в рамките на отделите, както и отношенията с доставчици и клиенти.