Компанията

Компетенции

Нашата основна компетентност е консултантска дейност, свързана с  бизнес процесите в организацията. Стремежът ни е да разработваме и внедряваме съвременни принципи за управление на организациите.

Консултантите ни изграждат ефективни системи за управление и оптимизация на процесите, използвайки иновативни софтуерни решения. В основата на успеха при реализирането на проекти в областта на детайлното производствено планиране са задълбочените познания и опит на екипа на СМАРТАПС в производствените процеси. Специалистите  познават в детайли както стандартните процеси в множество индустрии, така и изключенията, типичните слаби места и ежедневните проблеми в рамките на отделите, както и отношенията с доставчици и клиенти.

Екип

Екипът ни е съставен от специалисти с образование в икономически и технически дисциплини, с професионален опит в консултирането, внедряването и продажбите на софтуер за управление, както и в разработването на специфични приложения за бизнеса.