Компанията ни се стреми към прилагане на интуитивен подход за внедряване на ИТ решение за управление на дейността, което отговаря на специфичните бизнес потребности на клиента  и гарантира оптимален резултат.

Екипът по внедряване на интегрирани системи за управление на бизнес процесите в организацията следва точно дефинирани стъпки в проекта за внедряване съгласно изпитана методология от водещи ERP производители. Проектът включва следните етапи:

  • Проучване и анализ на бизнес процеси
  • Изграждане на модел за управление на бизнеса
  • Настройка на параметри в системата
  • Обучение на потребителите
  • Симулация на изградения модел
  • Пускане в експлоатация