Manufacturing Execution System (MES)

Manufacturing Execution System (MES) предоставя средства за оптимизация на производствените дейности от пускането на поръчка до завършено производство. Това е детайлно, гъвкаво и модулно решение, което покрива четири функционални области:  Производство, Управление на материалите, Контрол на качеството и Поддръжка.

Основната задача на MES решението е да управлява и наблюдава производството в реално време като предоставя информация за протичането на производствения процес, ефективността на всяко звено, работен център, оператор, контролите на производствените линии, проследяемостта на партидите, обработката на данни, дейностите по поддръжка, и др.

MES системата се интегрира с всяка налична ERP система в организацията. Интеграцията с ERP е важен аспект, тъй като позволява двупосочна комуникация между двете системи. В същото време MES може да се интегрира със SCADA, PLC и системи за автоматично събиране на данни и наблюдение на процесите.