Разработване и оптимизиране на производствени системи

Натрупаната експертиза при внедряването на мащабни проекти  в промишлеността, с основен фокус върху управление на производството, е предпоставка за успешно изграждане и оптимизиране на производствените системи, използвани от клиентите ни. Дейностите включват:

  • Пространствено и функционално проектиране на производствени системи
  • Създаване на стратегия за дългосрочно и средносрочно стратегическо планиране
  • Прогнозиране на търсенето чрез статистически методи
  • Главен производствен план (MPS) и Планиране на потребностите от капацитет (CRP)
  • Детайлно производствено планиране
  • Управление на изпълнението на производствени поръчки
  • Управление и политики на запаси
  • Управление на качеството
  • Прилагане на LEAN техники
  • Системна интеграция