СМАРТАПС притежава сериозен опит в областта на детайлното планиране и управление на производствените процеси. Консултантите ни прилагат иновативни математически алгоритми за цялостно повишаване на ефективността на компаниите. Това се постига чрез балансирано минимизиране на основните типове загуби в производството.

В процеса на изграждане на модела за планиране се специфицират всички основни ресурси в компанията, както и вторичните ограничения, които имат отношение към изпълнението на производствени операции – оператори, инструменти, приспособления, консумативи, обеми, пространства и др. Това гарантира създаването на изпълними производствени планове, съобразени с капацитета и текущата натовареност на производствените ресурси, както и спазване на сроковете за експедиция на клиентските поръчки. Специално внимание се обръща на тесните места в производството, както и на участъците, които генерират съществени загуби. За всеки участък се избира подходящ алгоритъм / комбинация от алгоритми за постигане на максимална ефективност.