СМАРТАПС е компания, специализирана в консултантски услуги за управление и оптимизация на бизнес процесите в различни индустрии. В процеса на консултиране подпомагаме нашите клиенти при анализа и внедряването на APS, MES, BI, ERP системи. Предлагаме услуги за реализиране на всички фази на проекта от етапа на оценката до Go Live фазата.

Разработване и оптимизиране на производствени системи

Внедряване на иновативни системи за планиране

Внедряване и оптимизиране на ERP системи