Решения

СМАРТАПС предлага цялостни решения за управление на производствени и логистични процеси. Те се изграждат според специфичните нужди на всеки клиент и се базират на продуктите от фамилията PREACTOR.  Допълват се с MES софтуер за управление на изпълнението. Решенията се интегрират успешно с продукти на световни производители на системи за управление – SAP, Infor, Microsoft. Комплексните системи обикновено включват и BI компоненти за анализи и репортинг.

Детайлно производствено планиране

Управление и отчитане на производството

Бизнес анализи

Leave Comment